spoznávame renesančného génia.vystavILI SME rekonštrukciu „poslednej večere“ v Taliansku. natOČILI SME nový dokumentárny film.


Jedinečná príležitosť vidieť rekonštrukciu Poslednej večere v Ríme / Un’occasione unica per vedere la ricostruzione dell’Ultima Cena a Roma

Sme na ceste / Stiamo arrivando

Stano Lajda vzdáva hold Leonardovmu dielu. Desať rokov pracoval na rekonštrukcii, aby objavil jej skryté duchovné poklady. Chcete ich spoznať aj vy? / Stano Lajda rende omaggio all’opera di Leonardo. Per dieci anni lavorò alla ricostruzione per scoprirne i tesori spirituali nascosti. Vuoi incontrarli anche tu?

Jesus, Last Supper, Ultima Cena, Stano Lajda, Leonardo

OSTAŇME V KONTAKTE / METTITI IN CONTATTO

STRETNEME SA / ci incontreremo?

Kríž Andy Warhola / Croce di Andy Warhol (Stano Lajda, 1991)
Kríž Andy Warhola / Croce di Andy Warhol (Stano Lajda, 1991)
Neusmievajte sa prosím alebo Zbohom, pán Leonardo / Per favore non sorrida o arrivederci signor Leonardo (Stano Lajda, 1991)
Neusmievajte sa prosím alebo Zbohom, pán Leonardo / Per favore non sorrida o arrivederci signor Leonardo (Stano Lajda, 1991)
Stvorenie Adama / Creazione di Adamo (Stano Lajda, 2001)
Stvorenie Adama / Creazione di Adamo (Stano Lajda, 2001)

HLAVNÝ PARTNER VÝSTAVY / PARTNER PRINCIPALE DELLA MOSTRA

kubikum.com logo