V Ríme uvidia rekonštrukciu Poslednej večere zo Slovenska

Posledná večera (2008), Stano Lajda, prvé kresby a výpočty, Ultima Cena

Akademický maliar a nositeľ Ceny Fra Angelica Stano Lajda desať rokov rekonštruoval Poslednú večeru. Zaujímalo ho, ako mohol vyzerať originál namaľovaný Leonardom da Vincim, ktorý je dnes prakticky zničený. Do Slovenského inštitútu v talianskom Ríme prináša výstavu Cesta, Pravda a Život. Návštevníci ju uvidia od 6. do 9. novembra 2023, vstup si treba z organizačných dôvodov vopred rezervovať e-mailom (si.roma@mzv.sk).

Na Slovensku sme mohli uvidieť Lajdovu rekonštrukciu prvýkrát už v roku 2019. Odvtedy putuje viacerými galériami doma i v zahraničí. Cieľom významného slovenského výtvarníka je vystaviť svoju unikátnu prácu v mieste pôvodného vzniku Leonardovho veľdiela – v Taliansku. 

 „Mojou túžbou bolo už od mladosti vidieť, ako mohla Posledná večera pôvodne vyzerať,“ hovorí S. Lajda. „Svoju rekonštrukciu som sa rozhodol robiť v cca 2,5-násobne zmenšenej mierke, ktorá zodpovedala možnostiam môjho ateliéru, ako aj transportu hotového diela. Napriek tomu má obraz značné rozmery – 360 x 200 cm,“ približuje rodák zo Žiliny a autor obrazu patróna policajtov pre ordinariát.

Výstavu „Cesta, Pravda a Život“ organizuje Slovenský inštitút v Ríme v spolupráci s Oravskou galériou a Central Art Register. Stano Lajda získal za svoju dvakrát vypredanú knihu Posledná večera Leonarda z Vinci hlavnú medzinárodnú Cenu Egona Erwina Kischa za literatúru faktu.

By

Posted in