Cesta, Pravda a Život: Dnes začíname

Stano Lajda v Ríme, Posledná večera v Ríme, Posledná večera

Slovenský inštitút v Ríme v spolupráci s Central Art Register (kubikum.com) a Oravskou galériou v Dolnom Kubíne (Slovensko) pripravil výstavu venovanú osobnosti svetového významu vo vede a umení Leonardovi da Vinci a jeho vrcholnému dielu Posledná večera. Premiéra sa uskutočnila v roku 2019 v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne na Slovensku pri príležitosti 500. výročia Leonardovho úmrtia.  

Štúdiom života a diela Leonarda da Vinci sa dlhodobo zaoberá Slovák, rodák zo Žiliny akad. mal. Stanislav Lajda. Posledná večera ho natrvalo zaujala už ako desaťročného chlapca. Venuje sa voľnej maľbe, knižnej ilustrácii (cca. 60 titulov), reštaurovaniu i pedagogickej činnosti na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline.

Okrem iného vytvoril monumentálne maľby pre stálu expozíciu oddelenia biodiverzity a paleontológie SNM v Bratislave a rekonštrukciu katafalku s telom grófky Žofie Bosniakovej na hrade Strečno. Výber z jeho tvorby nájdete na www.stanolajda.sk. Za svoju tvorbu a činnosť v oblasti kultúry získal doma i v zahraničí viaceré ocenenia.

autor stano lajda pri praci

V Slovenskom inštitúte v Ríme vystavuje zmenšenú rekonštrukciu dnes z prevažnej časti zničenej Leonardovej Poslednej večere, na ktorej pracoval s menšími prestávkami vyše desať rokov (2008-2019). Stano Lajda milimeter po milimetri prehodnocoval každý dochovaný fragment originálu a viac desaťročí zhromažďuje a mapuje rôzne kópie, verzie a parafrázy tohto diela (okolo 5.000ks). Za smerodajné pre rekonštrukciu pokladá tie, ktoré vznikli z rúk Leonardových žiakov a nasledovníkov krátko po dokončení originálu. Hľadal v nich zhody detailov prepojenia farebných tónov s technikou šerosvitu a výrazným 3D efektom, ktoré následne porovnával so zvyškami Leonardovej maľby (zachovalo sa približne 40% originálu).

I keď ako vyštudovaný reštaurátor maľby na VŠVU v Bratislave (1979-1985) má bohaté skúsenosti s maliarskymi technikami i kópiami starých majstrov, predsa len vierohodne doplniť okolo 60% originálu navždy stratenej podoby bolo vo viacerých ohľadoch náročné. Zodpovedný a vedecký prístup však napokon priniesol svoj výsledok. Vyžadoval si dlhodobé skúmanie Leonardových štúdii k dielu i ďalšej jeho tvorby a diel umelcov, ktorí mali vplyv na jeho tvorbu alebo naopak, ktorých ovplyvnil on. I keď už, žiaľ, nikdy nebude možné vidieť Leonardov obraz v jeho pôvodnej podobe, Stano lajda dokázal, že sa k nej dá aspoň významnou mierou priblížiť a vytvoriť predstavu o jej veľmi narušenej pôvodnej kráse. 

lunety, rekonštrukcia, Miláno, Stano Lajda

Lajda popri Poslednej večeri zrekonštruoval aj na ňu bezprostredne nadväzujúcu päticu luniet s ovenčenou heraldikou objednávateľa diela milánskeho vojvodu Ludovica Sforzu, ako aj časť pôvodnej výzdoby interiéru refektára (jedálne mníchov) v dominikánskom kláštore Santa Maria delle Grazie v Miláne, v ktorom sa Leonardove kľúčové dielo nachádza. Rozmery originálu (4,60 x 8,80 m) musel S. Lajda z praktických dôvodov zmenšiť dva a pol násobne, čím viaceré detaily nadobudli až miniatúrny charakter. Z rovnakého dôvodu sa rozhodol realizovať maľbu na plátno. Primárne ho totiž nezaujímalo napodobenie techniky, ale otázka, do akej miery je vierohodná rekonštrukcia vôbec možná. Na výstave je možnosť vidieť i detaily obrazu zväčšené z rekonštrukcie v pomere 1:1 k originálu.

Súčasne s prácou na rekonštrukcii napísal S. Lajda aj vyše 500-stranovú knihu rozoberajúcu život a tvorbu Leonarda da Vinci, s dôrazom na vznik, strastiplný osud a podrobný rozbor ikonografie a symbolov Poslednej večere. Stano Lajda v nej prezentuje svoje novátorské, originálne a prekvapujúce teórie, ktoré vznikali, dozrievali a utvrdzovali sa  zhromažďovaním dôkazových materiálov niekoľko rokov.

kniha Posledná večera Leonarda z Vinci, Ultima Cena, Last Supper

Populárno-vedecká kniha je určená širokej verejnosti a ja prvým a zatiaľ jediným titulom venovaným osobnosti majstra z Vinci od slovenského autora. V priebehu jedného roka sa beznádejne vypredali dva náklady. Kniha získala prestížne medzinárodné ocenenie za literatúru faktu Hlavnú cenu Egona Erwina Kischa. S. Lajda v najbližšom období pripravuje vydanie nových poznatkov o tajomstvách Poslednej večere a spolupracuje so slovenskou verejnoprávnou televíziou a produkčnou spoločnosť Long Story Short na novom dokumentárnom filme venovanom Leonardovej Poslednej večeri.

Slovenský inštitút v Ríme spolu s Central Art Register, Oravskou galériou a autorom výstavy praje svojim návštevníkom hlboký umelecký i duchovný zážitok.

Hlavný partner výstavy:

kubikum.com logo

By

Posted in