PRVÁ KNIHA O POSLEDNEJ VEČERI

kniha Posledná večera Leonarda z Vinci, Ultima Cena, Last Supper

Stano Lajda, akademický maliar, reštaurátor a pedagóg, je prvý Slovák, ktorý napísal odbornú monografiu o Leonardovi z Vinci a tiež o najznámejšom umeleckom diele sveta.

Ako píše S. Lajda: „Už pri prvých ťahoch na rekonštrukcii som si počas práce robil poznámky a spisoval postrehy priateľov z umeleckých a umeleckohistorických kruhov.“

„Výsledkom sa napokon stala objemná populárno-vedecká monografia s názvom Posledná večera Leonarda z Vinci, v ktorej na 540 stranách popisujem nielen Leonardov život a dielo, ale zameriavam sa najmä na vznik, históriu a podrobný rozbor všetkých detailov Poslednej večere. Kniha z vydavateľstva Artforum sa stala prvou monografiou o osobnosti a diele Leonarda od slovenského autora a v priebehu jedného roku sa vypredali dva vydania. V roku 2021 bola ocenená Hlavnou medzinárodnou cenou Egona Erwina Kischa za faktografickú literatúru.“

By

Posted in