Eva Ľuptáková: Pozor na želania a sny, zvyknú sa splniť…..

Lajda

Pozor na želania a sny, zvyknú sa splniť…..

reštaurátor a maliar Stanislav Lajda začal kedysi dávno snívať svoj sen….

…Až budeš vedieť toľko, že sa budeš môcť odvážiť k vlastnej tvorbe, neobzeraj sa a nenechaj sa zmiasť tým, že druhí maľujú inak. Choď za svojou predstavou a neľakaj sa, nech bude výsledok akýkoľvek. Neboj sa byť v tvorbe výnimočný a osamelý…

Úvahu  vyslovil Jan Zrzavý, český maliar, a ja pri pohľade na vedeckú rekonštrukciu maľby Poslednej večere od Leonarda da Vinciho očami reštaurátora a maliara Stanislava Lajdu, rodáka zo Žiliny som nadobudla presvedčenie, že maľbu musíme predstaviť širokej verejnosti, že musíme  hovoriť o jeho dlhodobom zanietení, až posadnutosťou velikánom svetového významu Leonardom da Vinci.

Stanislav Lajda sa vyznal k maľbe „… hľadal som zhody detailov, prepojenia farebných tónov s technikou šerosvitu (sfumata) a výrazným 3D efektom, ktoré som následne porovnal so zvyškami Leonardovej maľby…. zároveň som  nadobudol presvedčenie, že človek s vedomím istého záväzku dokáže zo seba uvoľniť aj iné, ako rýdzo osobné rezervy….“

Stanislav Lajda predstavuje Leonardovu Poslednú večeru autentickým spôsobom a rukopisom.

To, čo tvorba prináša, nemá veľa spoločného s pocitom radosti, ale, a to v ďaleko väčšej miere, je najnáročnejšou skúškou, ktorej musí človek čeliť, a to je hlboko a bez najmenších zábran nahliadnuť do vnútra vedecky interpretovaného autora.  A vtedy nám obraz kladie ďalšie otázky, deje a udalosti, ktoré v ňom vidíme, to je to odpútanie, sedimentácia, kontemplácia, prelet či útek.

K tomu ešte musíme priznať spontánnosť tvorby a  okolnosti – ktorými sú čas, doba, prostredie aktuálneho i autentického života. To pochopiteľne nevylučuje skutočnosť, že obraz vyvíjajúci sa v procese maľby sa nemôže úplne vzdialiť pôvodnej predlohe, ale musí prinajmenšom v náznaku obsahovať jej prvok, inak sa vystavuje nebezpečenstvu, že stratí akýkoľvek vzťah k cielenej výpovedi.

V roku 2019 som autora pozvala  do Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, aby svoje dlhoročné  snaženie odprezentoval formou výstavy, ktorá mala veľký ohlas odbornej i laickej verejnosti.

Nasledovali ďalšie reprízy na Slovensku, v Čechách… a prišiel deň, ABY SA SEN SPLNIL, Lajdova  vedecká rekonštrukcia Poslednej večere  –  „Cesta, Pravda a Život“ sa koná  začiatkom novembra 2023 v Slovenskom inštitúte v Ríme.

Pocit, že sa výstavu podarilo priviezť do Talianska, je nádherný.

Oplatilo sa absolvovať dlhý čas čakania spolu s autorom.

PhDr. Eva Ľuptáková, emeritná riaditeľka, kustódka a kurátorka Oravskej galérie v Dolnom Kubíne v rokoch 1984 – 2020

By

Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *